Neziskové organizace

 

Profi chůva

Profesionální hlídání dětí jakéhokoli věku! - Mám VŠ vzdělání (speciální pedagog) i zdravotnické vzdělání. Mnohaletou praxi ve školství i ...

Železniční 222, Liberec

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor podporuje obnovu stabilních lesních ekosystémů a harmonické krajiny Jizerských hor a povzbuzuje účast obč...

Matoušova 453/21, Liberec 3

LITE HK, o.p.s.

Jako jazyková škola pořádáme letní tábor pro děti s výukou angličtiny. Výuku anglického jazyka, která je orientována hlavně na mluvení a oprav...

1.máje 97, Liberec

Euro kongres Liberec

Pořádání kongresů, konferencí, školení a firemních medicínských akcí.

Husova 357/10, Liberec

CEPROS - centrum pro podporu rozvoje společnosti

Provoz centra pro podporu rozvoje společnosti.

Husova 21/13, Liberec

Rytmus Liberec, o.p.s. - Nezisková organizace

Jsme společnost umožňuje lidem se znevýhodněním aktivní zapojení a seberealizaci, zejména při vzdělávání a pracovním uplatnění v běžném prostředí.

Palachova 504/7, Liberec I-Staré Město

YMCA Liberec - Pro děti a mládež

Nabízíme organizování společenských aktivit pro děti a mládež a humanitárních akcí na pomoc potřebným lidem doma i v zahraničí.

Studentská 1292/4, Liberec I-Staré Město

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.- Nezisková organizace

Nabízíme poskytování služeb zdravotně postiženým občanům.

Zahradní 415/10, Liberec XI-Růžodol I

Sdružení rodičů při škole J. A. Komenského- Pro děti a mládež

Nabízíme sdružení je zaměřeno na pořádání mimoškolních aktivit pro děti.

Růžodolská 118/26, Liberec XI-Růžodol I

RATAB - Pro děti a mládež

Nabízíme pořádáme letní tábory, víkendové akce či odpolední setkání.

Tovaryšský vrch 1358/3, Liberec I-Staré Město

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republliky, Krajská organizace Libereckého kraje, o.s.- Nezisková organizace

Nabízíme poskytování konzultační činnosti a pomoci osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Hálkova 917/6, Liberec I-Staré Město

Pionýrská skupina Proud - Pro děti a mládež

Jsme organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež.

Na Svahu 66/10, Liberec II-Nové Město

MAJÁK, o.p.s.- Pro děti a mládež

Naším posláním organizace je informovat mladé lidi o nebezpečích drogové závislosti.

Rumjancevova 696/3, Liberec I-Staré Město

Centrum pro zdravotné postižené Libereckého kraje- Nezisková organizace

Nabízíme poskytování sociálních služeb lidem se zdravotním postižením a seniorům.

Zahradní 415/10, Liberec XI-Růžodol I

Český svaz ochránců přírody 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory - Ochrana zvířat a ekologie

Jsme organizace se zajímá z velké časti ochranou ježků, netopýrů a tetřívků.

Kateřinská 73, Liberec XVII-Kateřinky

LIBERECKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE PIONÝRA- Pro děti a mládež

Nabízíme organizaci pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež.

Konopná 776/8, Liberec XIV-Ruprechtice

Pionýrská skupina HADI - Pro děti a mládež

Nabízíme organizaci pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež.

Zahradnická 19, Stráž nad Nisou

Suchopýr, o.p.s. - Pro děti a mládež

Nabízíme provoz neziskové organizace zabývající se ekologickou výchovou mládeže a obnovou lesa na území Chráněné krajinné oblasti Jizerských hor.

Oldřichov v Hájích 5, Oldřichov v Hájích

Komunitní práce Liberec, o.p.s.

Nabídka práce lidem, kteří mají problém s nalezením zaměstnání.

nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec

Československá asociace pro Dětské mezinárodní letní vesničky - CISV- Pro děti a mládež

Jsme organizace umožňuje dětem a mladým lidem poznat nové přátele, navázat kontakty na mezinárodní úrovni a seznámit se se vzdálenýmui kulturami.

Jeřmanická 491/8, Liberec XXV-Vesec

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje- Ochrana zvířat a ekologické výchovy

Nabízíme nabídku výukových programů se zaměřením na jednotlivé složky životního prostředí.

Oldřichov v Hájích 5, Oldřichov v Hájích

Pionýrská skupina Perseus - Pro děti a mládež

Nabízíme organizaci pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež.

Loudátova 11, Chrastava

Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko- Neziskové organizace

Nabízíme sdružení soukromých i veřejných subjektů, jejichž cílem je trvale udržitelný rozvoj frýdlantského výběžku.

nám. T. G. Masaryka 99, Frýdlant

Domeček Frýdlant - Pro děti a mládež

Nabízíme poskytování informací mládeži a studentům v oblasti vzdělání a zaměstnání.

Železná 824, Frýdlant

D občanské sdružení

Vzdělávání, poradenství a dobrovolnická činnost. Provoz občanské poradny, poradny pro oběti trestných činů a mediačního centra.

Švermova 32/35, Liberec

Pionýrská skupina Františkov - Pro děti a mládež

Nabízím organizaci pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež.

Švermova 38/22, Liberec X-Františkov

List 2000, obecně prospěšná společnost- Pro děti a mládež

Nabízíme pořádání sportovních a turistických akcí pro děti a mládež.

Jáchymovská 272/24, Liberec X-Františkov

Čmelák - Společnost přátel přírody - Ochrana zvířat a ekologická výchova

Nabízíme sdružení mapuje výskyt ohrožených druhů rostlin, rozmnožuje původní druhy a vrací je na vhodná místa.

Švermova 32/35, Liberec X-Františkov

Dětský sen- Pro děti a mládež

Nabízíme provozování dětského hřiště a občerstvení.

Klášterského 100, Liberec X-Františkov

Spolek RAK- Pro děti a mládež

Nabízíme pořádáme akce pro rodiče s dětmi, letní i zimní tábory a sportovní turnaje.

U Pily 259, Liberec XIX-Horní Hanychov

Miluše Poživilová Chrano- Nezisková organizace

Jsme chráněná dílnu pro těžce zdravotně postižené občany. Provádění kompletačních a drobných montážních prací, zejména pro automobilový průmysl.

Světelská 263, Liberec XIX-Horní Hanychov

Rada dětí a mládeže Libereckého kraje - Pro děti a mládež

Nabízíme sdružení některých NNO dětí a mládeže Libereckého kraje. Provoz Informačního centra pro mládež.

Dětská 746, Liberec XXV-Vesec

Pochodeň, občanské sdružení pro pomoc zdravotně postiženým- Nezisková organizace

Nabízíme sdružení poskytující podporu mentálně postiženým s kombinovanými vadami. Provoz chráněné úklidové skupiny a chráněné rehabilitační dílny.

Mařanova 650, Liberec XXV-Vesec

Občanské sdružení Foreigners

Nabízíme odborné sociální poradenství pro menšiny, uprchlíky, migranty či azylanty a jejich rodiny.

Palachova 504/7, Liberec

 
 
PRO FIRMY:

Přihlášení firmy:     Email:   Heslo:    

Zapomněli jste nebo nevíte přihlašovací údaje? | Jak přidat svou firmu?