Ekologické služby

 

Strana:   1 2

SPANTIK Radek Žemlička

Údržba zeleně, sekání trávníků, veřejných ploch, úprava živých plotů. Rizikové kácení a prořezy stromů. Realizace a rekonstrukce všech typů střech, tesařské, pokrývačské a klempířské práce. Výškové práce, mytí fasád, nátěry výškových budov, instalace zábran proti holubům. Služby na klíč.

Vlnařská 836, Liberec 6

RADON-LIMIT, ing. Antonín Grygar

Provádím měření radonu na pozemcích i v dokončených stavbách. Zpracuji protokol z provedených měření pro stavební řízení, kolaudaci, pro přestavby i prodej. Rychlé zpracování, poradenství.

Dr. Milady Horákové 591, Liberec

Autodoprava Hlavatý

nabízíme dopravu a pronájem kontejnerů, odvoz a likvidace fekálií, stavebního a domovního odpadu. Čištění kanalizace. Dodávka a doprava štěrku a písku. Revize a monitoring kanalizací. Optická inspekce potrubí kamerovým systémem. Vysokozdvižná plošina 21m.

Česká 231, Liberec

Jan Puchýř - Natural Line

Zabýváme se komplexním řešením Vaší zahrady a veřejné zeleně od návrhu po realizaci i dílčími zahradnickými a lesnickými pracemi na klíč, údržby zahrad, závlahové systémy. Provádíme terénní úpravy, zahradní jezírka, skalky, pergoly a altány.

Zeyerova 296/8, Liberec

Číma Liberec

Nabízíme služby: autodoprava, přistavení a pronájem kontejnerů na odpad, suť. Vyvážení septiků a žump. Odvoz a likvidace fekálií, domovního a komunálního odpadu. Tlakové čištění kanalizací a potrubí. Doprava a dodej písku, štěrku. Úklid sněhu.

Londýnská 10/99, Liberec

Junk Trade, spol. s r.o.

Výkup a odvoz druhotných surovin, přistavení kontejnerů a obalové techniky. Likvidace ocelových konstrukcí. Odkup nadnormativních zásob.

Doubská 235, Liberec

RNDr. Jiří Novák - Ekologické poradenství

Rozptylové studie dle zákona o ochraně ovzduší, hlukové studie a odborné posudky.

Lesní 507/34, Liberec

Slavomír Molnár - Likvidace odpadů

Nabízíme ekologické služby v oblasti sběru, recyklace a likvidace odpadů.

Dr. Milady Horákové 340/120, Liberec

Sekoss, s.r.o.

Čištění odpadních vod a mytí dopravní techniky.

K Bedřichovce 28, Liberec

Rašelina Liberec, s.r.o.

Nabídka služeb v oblasti skládkování odpadu.

Londýnská 464/90a, Liberec

Ing. Helena Bestová - Ekologické poradenství

Poradenství v oblasti životního prostředí, odpadů a vodohospodářství.

Jaselská 1058/7, Liberec

Luděk Žabka GEM

Nabídka služeb z oblasti geologie a ekologie.

Břetislavova 308/9, Liberec

Kar, spol. s r.o.

Zajišťujeme výkup plastů, papírů, barevných kovů, organizaci sběrů, dodávky kontejnerů, lisů, odvoz.

Masarykova 741/26, Liberec

ESV, spol. s r.o.

Poskytujeme služby z oblasti ekologie a informačních technologií.

Masarykova 448/32, Liberec

Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.

Provádíme parkové úpravy, zakládání a údržbu zahrad, prořezy stromů, výsadbu a údržbu alejí. Poskytujeme poradenství v oblasti ekologie.

U Jezu 96/10, Liberec

Chemingstav, spol. s r.o.

Likvidování a recyklace průmyslových odpadů.

Ladova 176, Liberec

TERMIZO, a.s.

Společnost zabývající se likvidací odpadů.

Dr. Milady Horákové 571/56, Liberec

Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.

Společnost poskytuje informace, poradenství a konkrétní pomoc v oblastech péče o krajinu.

Matoušova 453/21, Liberec

Evernia, s.r.o.

Posuzování vlivů na životní prostředí. Poskytování poradenství v oblasti ekologie.

1. máje 97/25, Liberec

Envigea, s.r.o.

Nabízí Environmentální a geologické služby.

1. máje 72/7, Liberec

Esox DPC, spol. s r.o.

Poskytování poradenství, průzkumů odpadních vod, řešení vodního hospodářství, návrhů a realizací průmyslových čistíren.

Široká 302/31, Liberec

EKONA, spol. s r.o.

Zajištění projektové a dodavatelské činnosti vodohospodářských celků. Nabídka biologických a průmyslových čistíren odpadních vod.

Nitranská 418/8, Liberec

Ekobio servis, s.r.o.

Provádění osetí ploch hydro osevem včetně ošetření.

Šípková 480/4, Liberec

Praktik Liberec, s.r.o.

Nabídka komplexního řešení v oboru recyklace vyřazených chladicích zařízení a elektrošrotu.

Náchodská 388/29, Liberec

Václav Lušovjan L+B

Návrhy a realizace zahrad a závlahových systémů. Výsadba a údržba zeleně, zakládání a sekání trávníků, kobercové trávníky.

Puškinova 70, Liberec

Gym, s.r.o.

Úpravy a údržba zelených ploch. Provoz sportovních areálů a stadionů.

Mníšek 2, Mníšek

Strojní družstvo Venkovský prostor, družstvo

NABÍDKA SLUŽEB * služby zemědělské prvovýrobě * zakládání a údržba travnatých ploch * likvidace plevelů * údržba zanedbaných ploch * kompostování rostlinného odpadu

Nová Ves 1, Nová Ves

ČEFOS, s.r.o.

Zajišťujeme služby v oblasti nakládání s odpady, skládky odpadů a transportu komunálního odpadu. Pronajímáme velkoobjemové kontejnery.

Větrov 3281, Frýdlant

Nisa recycling, s.r.o.

Sběr, výkup a využití odpadů kategorie O. Recyklace plastových odpadů.

Arnoltice , Bulovka

Ragtex, s.r.o.

Firma se zabývá zpracováním sběrového textilu.

Poustka 96, Višňová

TES Český Dub, s.r.o.

Provoz sběrného dvora. Skladování a likvidace nebezpečného odpadu. Zpětný odběr elektrospotřebičů.

Husova 100, Český Dub

.A.S.A. Liberec, s.r.o.

Společnost ASA poskytuje komplexní služby v nakládání s komunálními, průmyslovými i nebezpečnými odpady, služby pro obce a sanační práce.

Mydlářská 105/10, Liberec

Jiří Marek, údržba zahrad

Zabýváme se údržbou travních porostů, sekáním i mulčováním včetně velkých ploch. Prořezáváme a kácíme stromy i rizikové, likvidujeme biomasu.

Karlovská 157, Liberec

Asano, spol. s r.o., spol. s r.o.

Provozování skládky odpadů a zneškodňování všech druhů odpadů.

Nad Tratí 344, Liberec

Obec Šimonovice - Odstraňování odpadů

Provoz sběrného dvora. Skladování a likvidace nebezpečného odpadu. Zpětný odběr elektrospotřebičů.

Buková , Šimonovice

.A.S.A. Liberec, s.r.o.

Provoz sběrného dvora. Skladování a likvidace nebezpečného odpadu. Zpětný odběr elektrospotřebičů.

Ampérova , Liberec

T.P. Recycling, s.r.o.

Výkup a recyklace plastového odpadu.

Doubská 235, Liberec

Karel Kolář - Ekologické poradenství

Posuzování vlivů na životní prostředí, vypracování odborných posudků a rozptylových studií dle zákona o ochraně ovzduší. Výpočet hlukových studií.

Vackova 383, Liberec

Eco Plastics, s.r.o.

Výkup a recyklace plastového odpadu. Prodej plastových drtí.

Doubská 235, Liberec

 

Strana:   1 2

 
PRO FIRMY:

Přihlášení firmy:     Email:   Heslo:    

Zapomněli jste nebo nevíte přihlašovací údaje? | Jak přidat svou firmu?